Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Dyrektor Generalny

zukowski

 

tel.89 52 32 373

pokój nr 107Paweł Żukowski – ur. 4.11.1987 r., prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastępca kierownika Pracowni Badawczej Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego i uczestnik IV roku Filologicznego Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Gdańskim. Zaangażowany w badania nad elektronizacją postępowania administracyjnego oraz wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w informatyzacji administracji. Autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom prawno-administracyjnym.

Od 23 lutego 2016 r. Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wcześniej Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.