Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl

 

Organem wydającym dziennik jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski


 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:


- Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591, 5232474


Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie dostepne są w Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591, 5232474.