Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Dokumentacja płacowa i osobowa

Informacji o miejscach przechowywania dokumentacji pracowniczej udziela Archiwum Państwowe Dokumentacji Płacowej i Osobowej

ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek, tel. +48 (22) 635 68 22, wew. 400.

 

W/w informacje można znaleźć również na stronie internetowej:

http://ewidencja.archiwa.gov.pl/miejsca.php

Z zakresu posiadanych informacji i wiedzy pomocą służy Archiwum Zakładowe Urzędu pod tel. +48 89 523 26 21.

 

Archiwum Zakładowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

(tel. +48 89 523 26 21) posiada w swoim zasobie archiwalnym dokumentację pracowniczą następujących przedsiębiorstw i instytucji:

- Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Olsztynie

- Okręgowa Komisja Cen w Olsztynie

- Ośrodek Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego

- Stołówka pracownicza Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

- akta dyrektorów, zastępców dyrektorów i głównych księgowych zakładów opieki zdrowotnej z byłego woj. olsztyńskiego.

Akta zlikwidowanych jednostek, których organem założycielskim był Wojewoda Elbląski, znajdują się w archiwum Urzędu w Elblągu – informacje i kontakt. tel. (55) 23 74 563.

Do pobrania wzór wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej z zasobu archiwum zakładowego:

Wzór_wniosku

Akta pracownicze byłych pracowników Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przechowywane są przez Wydział Organizacji i Kadr, Oddział Kadr – kontakt: tel. +48 89 52 32 347.