Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ruszył nabór wniosków do OSA 2019

OSA2019

 

Tegoroczny budżet Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 wynosi 48 mln zł. Dokumenty można składać w okresie 11 lutego – 1 marca br.

 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

 

Z badań przeprowadzonych przez MSiT wynika, że tego typu strefy są wśród mieszkańców Polski w czołówce najbardziej pożądanych obiektów w najbliższej okolicy. W ramach edycji 2018 podpisano umowy dotacyjne na budowę blisko 1500 Otwartych Stref Aktywności w całym kraju. W ciągu 2 lat (2018-2019), chcemy dofinansować budowę około 3.000 obiektów tego typu.

 

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

 

Wariant podstawowy

- Siłownia plenerowa

- Strefa relaksu

 

Wariant rozszerzony

- Siłownia plenerowa

- Strefa relaksu

- Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem

 

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8013,Otwarte-Strefy-Aktywnosci-edycja-2019.html