Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Obchody 79. rocznicy wywózki na Sybir

 

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie upamiętniono 79. rocznicę masowych deportacji na Wschód. Z tej okazji otwarto również wystawę „A oni wciąż do Niepodległej szli…” Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

W obchodach wzięli udział: Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Stowarzyszenie Związku Sybiraków w Olsztynie, Stowarzyszenie Represjonowanych Pro Patria oraz dzieci, młodzież i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 i III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, w którym działa Klub Wnuka Sybiraka.

 

Według różnych szacunków podczas pierwszej zsyłki na Sybir i do Kazachstanu w lutym 1940 roku wysiedlono od około 140 tysięcy do ponad 800 tysięcy Polaków. Wielu zmarło podczas drogi, tysiące nie wróciły do ojczystego kraju. Władze ZSRR traktowały wywózki zarówno jako formę walki z wrogami politycznymi, jak i element eksterminacji polskich elit.

 

W województwie warmińsko-mazurskim działa obecnie 18 kół Związku Sybiraków zrzeszających 838 Sybiraków.