Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Druga edycja programu MALUCH 2011 - otwarty konkurs ofert

Druga edycja programu MALUCH 2011 - otwarty konkurs ofert

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH"

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NA  DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2011 - EDYCJA 2"

 maluch_konkurs