Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY .

OTWARTY KONKURS OFERT NA  REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" EDYCJA 2012 r.

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zadania wynikające z art. 8  pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". W  bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. Podstawą aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Osłonowego jest gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjęty Uchwałą właściwych Rad, natomiast w przypadku samorządu województwa - wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa. Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert na realizację ww. Programu zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Komunikaty/ Otwarty konkurs ofert na  realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2012 r.

 

 

Załączniki:

 

Informacja o konkursie 2012 informacja_o_konkursie_2012

Program Osłonowy program_osłonowy

WNIOSEK wniosek