Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację..

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające

się o dotację z  budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy społecznej w 2012 roku.

 

 

Plik do pobrania:

pdf wyniki_konkursu_dla_organizacji_pozarządowych_2012_r