Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wyniki konkursu ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Wyniki konkursu ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012

„SZKOLENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH, OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ DYREKTORÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO 2012"

 

         W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  w dniu         14 czerwca br., postępowania konkursowego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 2012", uprzejmie informuję, iż lista zakwalifikowanych jednostek samorządu powiatowego do przyznania dotacji w  ramach ww. programu została umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5792,konkurs-ofert-na-szkolenie-rodzin-zastepczych-rozstrzygniety.html

Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 10 dni (liczy się data wpływu) przekazać do właściwego Wojewody - oświadczenia o przyjęciu  dotacji.