Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

 

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające

się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy społecznej w 2012 roku

 

plik do pobrania doc wyniki_konkursu