Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Podsumowanie otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych

        Podsumowanie otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych


„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2013”

 

Wojewoda Warmińsko – Mazurski

 

informuje, że w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych, na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2013”, komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w ramach ww. konkursu, w dniu 28 marca 2013 r. wybrała do realizacji oferty przedstawione przez:

1.    Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku. Na realizację  zadania przyznano dotację w wysokości 500 000,00 zł. 

2.   Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł.

3. Ełckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 20 000, 00 zł.

4. Elbląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 20 000, 00 zł.

238 tysięcy złotych Komisja postanowiła zatrzymać w formie rezerwy. Jej podział nastąpi w terminie późniejszym.