Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Usuwanie klęsk żywiołowych

docuproszczona_procedura_2017.doc

Powodzie:

pdfWytyczne_MSWiA_-_powodziowe-2.pdf

docZalacznik_nr_1_do_Wytycznych_powodziowych.doc

docZalacznik_nr_2_do_Wytycznych_powodziowych_-_rozliczenie_koncowe.doc

docZalacznik_nr_2_do_Wytycznych_powodziowych_-_wzor_umowy.doc

Osuwiska:

pdfWytyczne_MSWiA_-_osuwiskowe-1.pdf

docxZalacznik_nr_1_-_ruchy_osuwiskowe_ziemi_-_zestawienie_zadan.docx-1.docx

docZalacznik_nr_2_-_ruchy_osuwiskowe_ziemi_-_dokumenty.doc

docZalacznik_nr_3_-_ruchy_osuwiskowe_ziemi_-_rozliczenie_koncowe.doc

docZalacznik_nr_3_-_ruchy_osuwiskowe_ziemi_-_wzor_umowy.doc