Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ZK-I.68.3.1.2014

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert Nr ZK-I.68.3.1.2014 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014”.

 

zaproszenie_do_udzialu_w_pracach_komisji_konkursowej_ngo.doc

Formularz_zgłoszeniowy_tabela_ngo-2.doc