Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Powrót osób bezdomnych do społeczności” w 2014 roku

25 lipca 2014

plik do pobrania:

Wyniki_konkursu.pdf