Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert zło

3 lutego 2015

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Programu integracji społeczności romskiej   w Polsce na lata 2014-2010 na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

 

Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej: 17 lutego 2015 r.  w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, pok. nr 109, godz. 11.00

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy dokonać w terminie do dnia 10 lutego 2015 r. do Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn (pok. 111), tel.89 52 32 758 oraz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie biorące udział w konkursie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 52 32 758.

 

zgłoszenie.rtf