Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza konkurs dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomocy i integracji społecznej_dystrybucja żywności

konkurs_Pozyskiwanie_i_dystrybucja_żywności_na_terenie_województwa_warmińsko-mazurskiego_w_tym_dystrybucja_żywności_pozyskanej_w_ramach_FEAD.doc

 

Wzór_oferty.docx

Wzór_sprawozdanie.docx