Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Zarządzenie Nr 221/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Zarządzenie_Wojewody_Warmińsko_-_Mazurskiego.pdf

rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow_oferty_i_umowy.doc