Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Informacja dot. posiadania do sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania dla jednostek składników rzeczowych majątku ruchomego

22 września 2015

Ogłoszenie_o_sprzedaży_lub_nieodpłatnego_przekazania_dla_jednostek.pdf