Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

RODZINA 500 PLUS

500wm ogolna

 

 

500wm cover photo

RODZINA 500 PLUS - 2019

500 nowe

 

Podręcznik dla samorządów.pdf

Co się zmieni w programie Rodzina 500 plus.pdf

„Rodzina 500+” na każde dziecko.pdf

Plakat.pdf

Od 1 lipca ważne zmiany w Rodzina 500+!.pdf

Od 1 lipca 2019 Rodzina 500+ na każde dziecko.pdf

RODZINA 500 PLUS - 2017

500plus2017

Informator_Rodzina_500.pdf

500_w_pigulce.pdf

Podrecznik_dla samorządów.pdf

Druki obowiązujących wniosków i załączników na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

RODZINA 500 PLUS - 2016

 

Rodzina 500 plus – wnioski do 1 lipca z wyrównaniem
Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o „rodzina 500 plus" do 1 lipca włącznie to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożymy wniosek.
Jeśli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu "rodzina 500 plus" (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej.
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10. dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
Do tej pory wnioski złożyło już prawie 2,5 mln osób. Uprawnionych jest 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.wnioski 500 terminy lipiec-WWW

Realizacja Programu w województwie warmińsko-mazurskim

 

Prezentacja_Pomoc_państwa_w_wychowywaniu_dzieci.pptx


R_A_P_O_R_T_-_31.12.2016.docx

 

wojewodztwo warmińsko-mazurskie


Realizacja Programu Rodzina 500 Plus w województwie warmińsko-mazurskim kwiecień 2016


Informacja z realizacji Programu Rodzina 500 Plus w województwie warmińsko-mazurskim w okresie 1-18 kwietnia 2016 r. 


 

Infolinia Programu "Rodzina 500 Plus"

Od dnia 1 marca 2016 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została specjalna infolinia dotycząca Programu "Rodzina 500 Plus". Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

 Infolinia Programu "Rodzina 500 Plus" działać będzie także
w najbliższą sobotę i niedzielę, tj. 2 i 3 kwietnia 2016 r. w godz. 8.00-15.00.

Numer telefonu infolinii: (55) 237 45 94


Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla samorządów gminnych 

W dniu 4 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbędzie się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla
przedstawicieli samorządów gminnych dot. Programu 500 Plus.
W spotkaniu udział wezmą pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy wspólnie z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego przedstawią i omówią
ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Na spotkanie zapraszamy szczególnie osoby, które bezpośrednio będą realizowały ww. ustawę. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc  prosimy o udział max.3 osób z gminy.

 

Strona Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Materiały informacyjne

 


 500 w woj warmińsko-mazurskim-01


Kolejna odsłona filmu o Rodzina 500 plus

Obejrzyj film: jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus? - link zewnętrzny

Co robić w sytuacji, gdy we wniosku Rodzina 500 plus popełniono błędy 

Rodzina to najlepsza inwestycja w przyszłość: - link zewnętrzny

500+ dla rodzin wielodzietnych: - link zewnętrzny

500+ dla przedsiębiorców: - link zewnętrzny

500+ dla rolników: - link zewnętrzny

500+ dla młodych: - link zewnętrzny

500+ dowiedz się więcej: - link zewnętrzny


Informator_programu_500_plus.pdf

Skrócony_Informator_RODZINA_500_plus.pdf

Ulotka_Programu_500_Plus.pdf

Prezentacja programu 500 plus.pdf

podrecznik_dla_samorządów.pdf

 

Rozporzadzenie_MRPiPS_w_sprawie_sposobu_i_trybu_postępowania_w_sprawach_o_świadczenie_wychowawcze.pdf

ROZPORZĄDZENIE_MINISTRA_RODZINY_PRACY_I_POLITYKI_SPOŁECZNEJ_z_dnia_18_lutego_2016_r._w_sprawie_sprawozdań_rzeczowo-finansowych_z_wykonywania_zadań_z_zakresu_świadczenia_wychowawczego.pdf

Ustawa_z_dnia_11_lutego_2016_r._o_pomocy_państwa_w_wychowywaniu_dzieci.pdf

 

rodzina_500_2000x1000pix-01.jpgrodzina_500_2000x1000pix-02.jpg

rodzina_500_2000x1000pix-03.jpg

rodzina_500_2000x1000pix-04.jpg

rodzina_500_2000x1000pix-05.jpg

rodzina_500_2000x1000pix-06.jpg

rodzina_500.jpg

rodzina_500_logo.jpg

rodzina_500_parasol.jpg