Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Jak uzyskać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych?

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH


 

Jednostka odpowiedzialna

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Polityki Społecznej

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

tel. 089 523 22 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoby odpowiedzialne:

Władysław Nowosielski, starszy inspektor wojewódzki, pokój 231, tel.089 5232292, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

Organizatorzy ubiegający się o wpis do rejestru składają wniosek oraz następujące załączniki:

1. dokument potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych

2. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki - w  przypadku jednostek posiadających osobowość prawną

3. dokument potwierdzającym istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej

4. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

5. informacja o prowadzonej w  okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością

6. statut, w przypadku jego posiadania

7. nazwa banku i numer własnego rachunku bankowego

8. program dla określonego we  wniosku rodzaju turnusu, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji oraz określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu.

Termin załatwienia

Rozpatrzenie przez wojewodę wniosku organizatora następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w  sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694)