Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Jak uzyskać wpis do rejestru ośrodków turnusowych?

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU OŚRODKÓW UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 

 

Jednostka odpowiedzialna

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Polityki Społecznej

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

 tel: 089 52322259, 089 523 27 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoby odpowiedzialne:

Władysław Nowosielski, starszy inspektor wojewódzki, pok.231, tel. 089 5232292, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ubiegające się  o wpis rejestru powinny złożyć wniosek. Na życzenie klienta może on być przesłany drogą listowną lub elektroniczną.

Termin załatwienia

1. ośrodki ubiegające się o  wpisanie do rejestru składają wniosek do właściwego terytorialnie samorządu województwa, który po zaopiniowaniu wniosku w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, przekazuje wniosek Wojewodzie.

2. rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku następuje w terminie 30 dni od jego wpływu. O sposobie rozpatrzenia Wojewoda zawiadamia ośrodek i samorząd województwa.

 

Wpis do rejestru ośrodków otrzymuje ośrodek, jeżeli:

1. wniosek został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek,

2. dysponuje:

- bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadr,

- odpowiednim i odpowiednio wyposażonym zapleczem do realizacji aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć ogólnousprawniających i sportowo rekreacyjnych oraz innych zajęć, wynikających z  programu turnusu,

- zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym,

- gabinetem lekarskim lub zabiegowym wyposażonym w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy

3. obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka dostępne są dla osób niepełnosprawnych

4. uzyskał opinię samorządu województwa.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w  sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694)