Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności", Edycja 2017

 

Uprzejmie informuję, że 13 grudnia 2016 r. na stronie internetowej MRPiPS zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności" Edycja 2017.
Oferty (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności") należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 10-525 Olsztyn, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie MRPiPS w zakładce pomoc społeczna/bezdomność.

Ogłoszenie_o_konkursie_EDYCJA_2017_.pdf