Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ogłoszenie o naborze na członka Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia skierowane do organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta

18 stycznia 2017

Ogłoszenie_o_naborze_na_członka_Rady__W-M_Oddziału_NFZ.pdf