Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - dot. otwartego konkursu ofert Nr ZK-68.3.24.2016

8 lutego 2017

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert Nr ZK-I.68.3.24.2016 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2017”, na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239), zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej dnia 20 lutego 2017 r.  w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, pok. nr 303, godz. 10.00

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy dokonać w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn (pok. 307), fax. 89 52 32 363 oraz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 52 32 703.

 

Formularz_zgłoszeniowy_tabela_ngo-2.doc