Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Zarządzenia Nr 56 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady przyznawania dotacji podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na

9 lutego 2017

Zarządzenie_Nr_56.pdf