Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r.

wyniki_otwartego_konkursu_ofert.pdf