Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

„Cyberbezpieczenstwo społecznosci lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem
zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci"

 

 

Komunikat_Prezydencji_Estońskiej.pdf

arkusz_oceny.doc

formularz_zgloszeniowy.doc

regulamin_eliminacji_krajowych.pdf

reguly_i_procedury__-_wersja_ang.pdf