Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ogłoszenie - wydzierżawienie pomieszczenia z przeznaczeniem na punkt ksero

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn, wydzierżawi pomieszczenie na parterze budynku o powierzchni 9,6 m, z przeznaczeniem na punkt ksero, z możliwością rozszerzenia działalności ( prasa, artykuły spożywcze ). Wynajmujący nie zezwala na sprzedaż alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.

Okres wydzierżawienia pomieszczenia od 01.09.2017 na czas nieokreślony.

Wszelkie informacje dotyczące pomieszczenia i warunków dzierżawy można uzyskać w Wydziale Obsługi Urzędu, pok. 360, lub   pod numerem telefonu 89 523 22 53.

Pisemne oferty należy składać w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 354 do dnia 28.08.2017 r.