Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Przedłużenie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego – JESIEŃ 2017

     Uprzejmie informujemy, że z powodu przedłużenia okresu na składanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2017 r. oraz
opóźnione uruchomienie funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) związanych z przeprowadzeniem postępowania
kwalifikacyjnego, w trosce o zapewnienie najwyższej rzetelności i prawidłowości procedur związanych z przyznawaniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy i
lekarzy dentystów, postępowanie kwalifikacyjne ulega przedłużeniu do 8 listopada 2017 r. Wyniki postępowania zostaną opublikowane niezwłocznie po tym
terminie.