Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"-edycja 2018

13 grudnia 2017

Ogłoszenie_o_konkursie.docx

Oświadczenie.docx