Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Unieważnienie otwartegu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownict

23 stycznia 2018

Unieważnienie otwartegu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, ogłoszonego dniu 28.12.2017 r.

unieważnienie_konkursu.pdf