Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

WYNIKI KONKURSÓW – AS i KW 2018

WYNIKI KONKURSÓW – AS i KW 2018


Uprzejmie informuję, iż rozstrzygnięto 2 konkursy ogłoszone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomoc i integracja społeczna, tj.

  1. „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"
  2. „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"


Biorąc pod uwagę powyższe, Zleceniobiorca, w terminie 7 dni od podania wyników konkursu, w przypadku przyznania dotacji z budżetu Wojewody, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do złożenia*:

Do pobrania:


I-„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"
Rozstrzygnięcie – AS
Załącznik nr 3-aktywizacja
Załącznik nr 4-aktywizacja
Załącznik nr 5-aktywizacja
Załącznik nr 6-aktywizacja
Załącznik nr 7 - oświadczenie o przyjęciu dotacji

II-„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"
Rozstrzygnięcie – KW
Załącznik nr 3-kompleksowe wsparcie
Załącznik nr 4- kompleksowe wsparcie
Załącznik nr 5-kompleksowe wsparcie
Załącznik nr 6-kompleksowe wsparcie
Załącznik nr 7 - oświadczenie o przyjęciu dotacji