Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Otwarty konkurs ofert nr ZK-I.68.1.58.2018 dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w raz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2 października 2018

otwarty_konkurs_ofert_2018.pdf

Formularz_oferty_2018.docx