Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr ZK-1.68.1.58.2018 z dnia 1.10.2018 r. dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

nr ZK-1.68.1.58.2018 z dnia 1.10.2018 r. dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn.: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Wyniki_otwartego_konkursu_ofert.pdf

Zal__1_Oswiadczenie_oferenta_.doc

Zal__2_Zaktualizowany_opis_poszczegolnych_dzialan_.docx

Zal__3_Zaktualizowany_harmonogram_.docx

Zal__4_Zaktualizowana_kalkulacja_przewidywanych_kosztow_.docx

Zal__5_Zaktualizowane_przewidywane_zrodla_finansowania_.docx