Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Otwarty Konkurs Ofert - nr ZK-I.68.1.1.2019 dla podmiotów do wykonywania ratownictwa wodnego na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs_ofert_-_ratownictwo_wodne_2019.pdf

Formularz_oferty_2019.docx