Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wykonanie blankietów upoważnień Wojewoda Warmińsko - Mazurski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującej usługi : Zawarcie umowy gotowości na wykonanie blankietów upoważnień do zakupu paliw i gazu płynnego

Wykonanie blankietów upoważnień

Wojewoda Warmińsko - Mazurski  zaprasza do  złożenia oferty  na wykonanie następującej  usługi :

Zawarcie  umowy gotowości  na  wykonanie   blankietów  upoważnień do zakupu paliw i gazu płynnego  -  drukowanych w sytuacjach zagrożenia  bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

 

Rozporządzenie_MG.pdf

zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

Projekt_umowy_2019.doc

Wykonanie_blankietów_upoważnień.doc

Wzór_formularza_oferty.doc

 

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja_o_wyborze_oferty_.pdf