Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Nasz projekt wysoko w rankingu

17 kwietnia 2019

niepodlegla-2019

 

Projekt „Warmia i Mazury na drodze ku niepodległości i europejskości” złożony do konkursu w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 został sklasyfikowany na 2. miejscu w skali kraju i uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł.

 

Jego koordynatorem jest Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Marcin Domian, a projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z: Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, ZHR Region Warmińsko-Mazurski, Archiwum Państwowym w Olsztynie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Ligą Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki, Klubem Garnizonowym J.W. w Olsztynie oraz Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Projekt zakłada szerokie włączenie mieszkańców i instytucji w organizację i uczestnictwo w działaniach związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Jego celem strategicznym jest ukazanie drogi mieszkańców Warmii i Mazur do odzyskania niepodległości, ich walki o polskość i funkcjonowanie w zjednoczonej Europie.

 

Projekt „Warmia i Mazury na drodze ku niepodległości i europejskości” realizowany będzie od 10.05.2019 r. do 31.12.2019 r. Działania projektowe o charakterze naukowym, popularnonaukowym i edukacyjnym, skierowane będą do różnych grup wiekowych i społecznych.

 

Zrealizowanych zostanie sześć następujących działań: Dzień Straży Granicznej, Konkurs pt. „Plebiscyty na Warmii i Mazurach w przeddzień stulecia”, Konkurs pt. „Moja miejscowość na przestrzeni 100 lat i 15-lecia w Unii Europejskiej”, Gra miejska „Poznaj swoją miejscowość”, turniej proobronny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Młodzi dla Niepodległej” oraz Gala „Dla Niepodległej i 15-lecie Polski w UE”.

 

Komunikat o wynikach tegorocznego naboru wniosków na projekty własne wojewodów w schemacie 2c Programu Wieloletniego „Niepodległa”:


http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-o-wynikach-tegorocznego-naboru-wnioskow-na-projekty-wojewodow-w-schemacie-2c-programu-wieloletniego-bdquoniepodleglardquo-9435.php