Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Monitoring jakości powietrza PL2803

OGŁASZA SIĘ ALERT POZIOMU I 

Zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie wystąpiło ryzyko przekroczenia średniego rocznego poziomu docelowego B(a)P- 1ng/ m3:

 

Data: 18.04.2019r.

 

Dane za okres: 

01.04.2018-31.03.2019

 

Wartość: 3,2ng/m3, na terenie strefy: strefa warmińsko-mazurska, Iława, Nidzica

 

Ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia średniego rocznego B(a)P jest związane z: S5 – Emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

 

Prognoza:Przekroczenie poziomu docelowego w 2019 roku;

 

Przewidywany czas trwania wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu docelowego stężenia średniego rocznego B(a)P będzie trwał do: 31 grudnia 2019 r.

 

Grupy ludności wrażliwych na przekroczenie:

- kobiety w ciąży,

- dzieci,

- osoby starsze i w podeszłym wieku,

- osoby z chorobami układu oddechowego (szczególnie chore na astmę),

- osoby z chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.

 

Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego tel. 89 535 19 30.