Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Z sercem o sercu

Serduszkowy Dzień Rodziny

 

 

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się II Konferencja Kardiologiczna zorganizowana przez Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca „Serduszko”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął wojewoda Artur Chojecki, który uczestniczył również w otwarciu konferencji.

Co roku w Polsce rodzi się kilka tysięcy dzieci z wadami serca. Taka sytuacja spotkała również Państwa dzieci. Jesteście rodzicami, którzy usłyszeli diagnozę o chorobie Waszych pociech i z dnia na dzień musieliście stawić czoła codziennym problemom dotyczącym wychowania, opieki i rehabilitacji. Mają Państwo do pokonania bardzo trudną drogę. W takich chwilach z pewnością ogromną pomocą i wsparciem są osoby, które borykają się z podobnymi problemami, mają podobne doświadczenia, stąd tak ogromna rola Fundacji „Serduszko”. Niezwykle ważne jest również wspomaganie rodziców w procesie terapeutycznym i budowanie wielopoziomowego systemu wsparcia. To zadanie dla wielu jednostek i instytucji zajmujących się pomocom dzieciom z wadami serca. Pomoc ta musi być zapewniona od samego początku i kontynuowana na kolejnych etapach życia dziecka, dlatego też jako przedstawiciel obecnego rządu pragnę Państwa zapewnić o pełnym wsparciu działań na rzecz dzieci z wadami serca. Nie jest to wsparcie tylko duchowe, ale także konkretne działania na poziomie regionalnym. Pozytywnie opiniujemy wszystkie wnioski związane z planami utworzenia instytucji działających w zakresie pomocy dzieciom z wadami serca, a kwestie związane z tym obszarem ujęte są w priorytetach dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej. Osobiście mam ogromną nadzieję, że w najbliższym czasie w naszym regionie powstanie interdyscyplinarny ośrodek, który będzie odpowiedzią na potrzeby dzieci z wadami serca – powiedział wojewoda podczas otwarcia spotkania.

Tematykę konferencji przybliżyły natomiast prezes Fundacji Iwona Woźniak oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii Jolanta Zabłocka. Podczas kolejnych paneli dyskusyjnych rozmawiano między innymi o metodach terapeutycznych stosowanych u dzieci po operacjach serca, a także o formach wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi. Konferencji towarzyszył „Serduszkowy Dzień Rodziny”, podczas którego odbywały się zabawy i warsztaty dla dzieci.

Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca „Serduszko” działa przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie wspierając i promując rozwój kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w województwie warmińsko-mazurskim. Pod swoją opieką Fundacja „Serduszko” ma ponad 4000 podopiecznych.