Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody

Sprawozdanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
za okres od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku
         

 

1. Wpłynęło do Wydziału Prawnego i Nadzoru: 5428 uchwał.

2. Rozstrzygnięcia nadzorcze: Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał 278 rozstrzygnięć nadzorczych.

3. Skargi: Wojewoda skierował 8 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,  jednostki samorządu terytorialnego skierowały 10 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody.

 

 

 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących roztrzygnięć nadzorczych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znajduje się także na stronie BIP pod adresem www.bip.uw.olsztyn.pl