Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wicewojewoda

Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

 

   


    Sławomir Sadowski urodził się w Pasłęku. Ukończył w 1975 roku studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 12 lat pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. W latach 1994-2000 pełnił społecznie funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu. Organizował wówczas spotkania historyczne dla młodzieży z udziałem wybitnych naukowców. Na przełomie lat 80. i 90. był współredaktorem lokalnej "Gazety Pasłęckiej", od 1993 do 1997 zajmował stanowisko redaktora naczelnego lokalnych gazet.

    W latach 1998-2002 był też radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pełnił między innymi: funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji, członka Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Komisji Heraldycznej.

    W latach 2005-2011 był Senatorem RP, a w 2014 roku został wybrany na radnego województwa warmińsko-mazurskiego.

    Od 16 grudnia 2015 r. wicewojewoda warmińsko-mazurski.

    Nauczyciel, polityk, społecznik. Od wielu lat organizuje akcje charytatywne, z których dochód przekazywany jest na potrzeby ciężko chorych dzieci. Fundator nagród dla najlepszych maturzystów. Publikował liczne artykuły popularnonaukowe dotyczące historii i polityki.